Begonia Translations ABN 28195139394

Translating your documents English > Dutch

CV 2018 drs. Linda Karssies

 

  • Geboortejaar en - plaats: 1970, Schiedam (Zuid-Holland)
  • Australische en Nederlandse nationaliteit, woonachtig in Australië
  • Mobiele telefoon: +61 4488487812
  • E-mailadres: linda.karssies@begoniatranslations.com     
  • Skype-adres: linda.karssies
  • Website: http://begoniatranslations. com/
  • ProZ-profiel: http://www.proz.com/profile/1090945
  • Talen: Moedertaal Nederlands, uitstekend Engels, redelijk Frans, Duits en Spaans
  • Software: SDL Trados Studio 2011 Freelance, Microsoft Word, Excel, Explorer, Outlook en PowerPoint, Microsoft Access advance, TeXnicCenter (Premium LateX editing for Windows)
  • Hobby’s: Natuur en natuurwetenschap, lezen, Dru yoga, de basgitaar spelen

 

Opleidingen

2018: 7 juli, Translation of Official Documents, Sydney, AUSIT studiedag

2017: 3-5 augustus, FIT Congress Brisbane

17 juli, begin van de Dru Yoga Lerarenopleiding (duurt 3 jaar)

20 mei, ‘Insight into literary translation’, Canberra, AUSIT studiedag

2016: 'Ethisch gedrag' (Behaving Ethically), een door NAATI goedgekeurde cursus voor vertalers en tolken (18 uur)

2015: Een aantal kleine trainingen voor vertalers (zie ProZ-profiel)

2014: Cursus 'Rapportschrijven' via CSIRO (2 dagen)

2012: SDL Trados 2011 Essentials training; cursus 'Mensen beïnvloeden' via CSIRO (2 dagen)

2011: Projectmanagement cursus (3 dagen) via CSIRO, training in het gebruik van ondertitelingsoftware.

2010: Geslaagd voor het NAATI-examen Professionele vertaler Engels > Nederlands (NAATI No. 70894).

2009: Deeltijd zelfstudie vertalen Engels > Nederlands.

1995: Universiteit van Toronto (Canada) - Half jaar postdoctorale studie naar bodemerosie: Sedimentatie, erosie, fluviatiele geomorfologie en hydrologische processen en modellering.

1989-1994: Universiteit van Amsterdam – Doctoraalstudie in Fysische Geografie.      Hoofdvakken: bodemerosie (veldwerk in mediterrane landen, stage in Australië); fluviatiele geomorfologie (een uitwisseling in het kader van het Erasmus-programma van drie maanden aan de Universiteit van St. Andrews, Schotland); geografie van ontwikkelingslanden; geografische informatieoverdracht.

1988-1989: Universiteit van Amsterdam - Propedeuse Fysische Geografie.

1982-1988: VWO B aan Scholengemeenschap Werenfridus, Hoorn (nu Tabor Scholengemeenschap): Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde B, Biologie, Aardrijkskunde, Nederlands, Engels.

 

Werkervaring

2018: Proeflezen en redigeren van 7 hoofdstukken van Roger Penrose's beroemde boek The Road to Reality in TeXnicCenter (software), voor Meromorf Press (V.K.); een aantal geboortebewijzen, een professionele enquete, een privébrief uit de tweede wereldoorlog, de bezoekergids voor The Deep in Hull (een aquarium/museum), overheidswebpagina’s over bejaardenhuisvesting.

2017: Op 11 maart 2017 aanwezig in De Balie in Amsterdam bij een launch-evenement ter ere van honderd jaar On Growth and Form en de Nederlandse uitgave ervan (vertaald door mij); het proeflezen en redigeren van vele hoofdstukken het boek The Road to Reality, van Roger Penrose, in TeXnicCenter, voor Meromorf Press (V.K.), tientallen persberichten voor PRNewswire, diverse geboortebewijzen en trouwbewijzen voor particulieren.

2016: Uitgave van Over groei en vorm in september. Het proeflezen en redigeren van vele hoofdstukken het boek The Road to Reality, van Roger Penrose, in TeXnicCenter, voor Meromorf Press (V.K.); voor de tweede maal opnieuw erkend als Professionele Vertaler Engels > Nederlands (NAATI No. 70894), geldig tot augustus 2019. NAATI is de nationale accreditatie instantie voor vertalers en tolken van Australië; overige vertaling van een aantal technische persberichten voor PR Newswire; vertaling van een grote enquête over gehoorapparaten en cochleaire implantaten, verlenen van taaladvies aan een Australische praktijk voor familierecht.

2015: Diverse vertaalprojecten voor klanten met name de vertaling naar het Nederlands van de laatste hoofdstukken van een klassiek Engels wetenschappelijk boek On Growth and Form door D'Arcy Thompson voor Meromorf Press. Verder nog veiligheidsinformatiebladen, vele persberichten betreffende technologie, ICT en bedrijven voor PR NewsWire, commerciële productbrochure, geboorte en trouwbewijzen, politierapporten, voedingsetiketten.

2014: Diverse vertaalprojecten voor klanten (o.a. hoofdstukken van een klassiek Engels wetenschappelijk boek, commerciële productbrochure, veiligheidsinformatiebladen, persberichten betreffende technologie, gebruiksaanwijzing).

2013: Diverse vertaalprojecten voor klanten (o.a. hoofdstukken van een klassiek Engels wetenschappelijk boek, geboortebewijzen, zengedichten, 4 mei-toespraak van personeel van de Nederlandse ambassade, toeristeninformatie).

2012: Diverse vertaalprojecten voor klanten (o.a. ondertitels voor 2 afleveringen van The Simpsons, recente films en televisieprogramma's, hoofdstukken van een Australische roman, software voor Unilever, zakenbrief, diploma verpleegkunde en verpleegkunde curriculum).

2011: Diverse vertaalprojecten voor klanten (o.a. wetenschappelijk artikel, handleiding voor IT-management, Europees beleidsdocument, een in eigen beheer uitgegeven boek over spiritualiteit I am from Manuel, ondertiteling TV-serie, webpagina's). 

2010: Oprichting van vertaalbedrijf Begonia Translations als freelance vertaalster Engels naar Nederlands.

2004 - heden (deeltijd): Manager van het Australische Nationale Bodemarchief, onderdeel van Land and Water Flagship van de CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation).

Hierbij gebruik ik mijn kennis van bodemkunde en landschappen om leiding te geven aan de archivering van waardevolle wetenschappelijke bodemmonsters en de daarbij behorende gemeten bodemeigenschappen. Ik draag verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscontrole en het opzetten en volgen van standaarden. Het nationale bodemarchief, dat nu 70.000 bodemmonsters bevat en voordurend groeit, ondersteunt velerlei soorten milieuonderzoek binnen Australië (bv. National Soil Carbon Project). In mijn rol als manager communiceer ik met milieuorganisaties van verschillende staten en territoria, en milieuwetenschappers van universiteiten en international onderzoeksinstituten betreffende het juiste gebruik van de bodemmonsters en de intake van nieuwe verzamelingen. Meer informatie is te vinden op www.clw.csiro.au/aclep/archive.

2008 - 2009 (deeltijd): Consulair medewerkster aan de Nederlandse Ambassade te Canberra.

In deze rol gaf ik consulair advies aan en verzorgde Nederlandse paspoorten en visa voor Australiërs, alsook Nederlanders en andere buitenlanders. Hierbij communiceerde ik in vloeiend Engels en Nederlands, zowel aan de balie als per telefoon, e-mail en brief. Ik luisterde aandachtig naar de klanten, legde geduldig de bestaande regelgeving uit en hielp hen met onderwerpen zoals immigratie, reisdocumenten, pensioenen en onderwijs. Deze ervaring gaf me meer inzicht in de behoefte aan de vertaling van bepaalde documenten voor Nederlandse immigranten en hun kinderen, en meer begrip voor de tact die nodig is om goed om te gaan met het gecompliceerde en emotionele onderwerp immigratie.

2004 - heden (deeltijd): Archivaris van het Nationale Bodemarchief van CSIRO Land and Water (zie boven).

2001 - 2004: Zorg voor mijn gezin.

2000 - 2001: Experimenteel wetenschapper binnen de Environmental Hydrology Group van CSIRO Land and Water.

Ik coördineerde het Open Air Laboratory-project, waarbij ik de optimale plaatsing van 8 meetstations voor waterkwaliteit binnen 2 stroomgebieden in New South Wales regelde, en de logistiek van de efficiënte inzameling van meetgegevens plande.

1997 - 1999: Experimenteel wetenschapper bij de CRC for Catchment Hydrology Group, van CSIRO Land and Water.

Ik ontwierp een reeks experimenten om de opslagcapaciteit van buffergrasstroken te bepalen, en voerde die uit met behulp van een team technische medewerkers. Buffergrasstroken kunnen sediment dat afkomstig is van hoger gelegen landbouwgronden opvangen, waardoor minder sediment in rivieren en uiteindelijk de Great Barrier Reef terecht komt. Dit omhelsde de keuze van het onderzoeksonderwerp, de uitvoer en planning van de grootschalige laboratoriumexperimenten, de analyse van de resultaten, rapportage en verscheidene presentaties.

1995 - 1997: Professioneel medewerker bij het Bureau of Rural Sciences (Dienst Landbouwwetenschappen), een onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Visserijen en Bosbouw in Canberra.

Ik onderzocht en beoordeelde de velerlei effecten van de graanindustrie op het milieu en rapporteerde hierover. Ook adviseerde ik, als deel van een prijswinnend team, de overheid op het gebied van droogte. Op grond van dit type advies worden subsidies uitgegeven aan agrariërs (zowel in de landbouw als de veeteelt) in door droogte getroffen gebieden. Voorts was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een Agricultural Systems Framework.

1995: Laborant bij de CSIRO Division of Soils in Canberra.

Ik analyseerde de fysische en chemische eigenschappen bodem- en watermonsters.

1995: Tutor voor de faculteit International Development Studies, Universiteit van Toronto, Canada, naast mijn studie.

Ik gaf hiervoor les aan klassen studenten in de postdoctorale module Physical and Ecological Resource Management in developing countries.

1994: Betaalde stage bij de Division of Soils van CSIRO, in Canberra, Australië, onderdeel van mijn studie.

Voor mijn stage deed ik laboratoriumonderzoek naar de korstvorming van het bodemoppervlak gedurende bodemerosie, analyseerde ik de resultaten en rapporteerde die in een Engelstalig verslag.

1992: Onderzoeksassistent bij de faculteit Fysische Geografie aan de Universiteit van Amsterdam, naast mijn studie.

Voor onderzoek naar bodemerosie voor twee international onderzoeksprogramma’s naar verwoestijning deed ik veldwerk in mediterrane landen (Spanje, Portugal, Frankrijk). Ik deed ook veel van het gerelateerde laboratoriumwerk op de ingezamelde bodemmonsters, alle verwerking van de meetresultaten en de rapportage van de data.

Vrijwilligerswerk

2011 - 2014: redacteur voor het blad Emerge van de ACT ME/CFS Society.

2005 – 2012: Vrijwilligster bij Majura Primary School, een lagere school waar ik kinderen help met creatieve en lees- en schrijfactiviteiten.

2004 – 2005: Secretaris van de Watson Preschool. In deze hoedanigheid droeg ik zorg voor de registratie van de Watson Preschool Society, communiceerde door middel van een schoolkrant met de ouders van de kinderen op de school van vierjarigen, en wierf fondsen geld voor nieuw educatief materiaal.

2002 – 2004: Vrijwilligster bij de speelgoedbibliotheek in Watson.

 

Publicaties

Lesley Wyborn, Jens Klump, Irina Bastrakova, Anusuriya Devaraju, John Morrissey, Simon Cox, Linda Karssies, Julia Martin, Brent McInnes, Shawn Ross, and Ryan Fraser (in press) Building an Internet of Samples: The Australian Contribution.

Linda Karssies and Peter Wilson (2015) Soil Archives: Supporting Research into Soil Changes. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 25, 012021.

Linda Karssies, David Jacquier, Peter Wilson, Anthony Ringrose-Voase (2011) CSIRO National Soil Archive Manual. CSIRO Publishing, 49 pages.

Karssies, L. (2009) Policy on the use of soil specimens in the CSIRO National Soil Archive.

Karssies, L. (2009) Policy on the submission of soil specimens to the CSIRO National Soil Archive.

Ian Prosser, Linda Karssies, Ralph Ogden, Peter Hairsine (2002) Using buffers to reduce sediment and nutrient delivery to streams, p. 50-64 in Lovett, S. and Price, P. (eds.) Riparian Land Management Technical Guidelines, Volume Two: On-ground Management Tools and Techniques.

Ian Prosser, Stuart Bunn, Thorsten Mosisch, Ralph Ogden, Linda Karssies (2002), p. 37-60 in Lovett, S. and Price, P. (eds.) Riparian Land Management Technical Guidelines, Volume One:  Principles of Sound Management.

Prosser, I. and Karssies, L. (2001) Designing filter strips to trap sediment and attached nutrients. Riparian Management Technical Guideline Update, eds. Lovett, S. and Price, P.

Karssies, L. and Prosser, P. (2001) Sediment trapping abilities of grass filter strips and their role in agricultural environments. Conference Proceedings of the 9th Annual International Erosion Control Association.

Prosser, I. and Karssies, L. (2001) Designing filter strips to trap sediment and attached nutrients. Riparian Management Technical Guideline Update, eds. Lovett, S. and Price, P. htttp://www.lwa.gov.au/downloads/publications_pdf/PR010328.pdf

Karssies L E and Prosser I P (1999) Guidelines for riparian filter strips for Queensland irrigators. CSIRO Land and Water Technical Report, 32/99.

Karssies, L. and Prosser, I.P. Designing grass filter strips to trap sediment and attached nutrient, p. 371-375 in Rutherford, I. and Bartley, R. (eds) Proceedings of the Second Australian Stream Management, 8-11 February 1999, Adelaide.

White, D.H. and Karssies, L.E. (1999) Australia’s National Drought Policy: Aims, Analyses and Implementation. Water International, Volume 24, Number 1, p. 2-9.

White, D.H. and Karssies, L.E. (1999) Australia’s National Drought Policy: Aims, Analyses and Implementation. Presented to World Water Congress, September 1-6 1997, Montreal, Canada.

Karssies, L. and Prosser, I.P. Designing grass filter strips to trap sediment and attached nutrient, p. 371-375 in Rutherford, I. and Bartley, R. (eds) Proceedings of the Second Australian Stream Management, 8-11 February 1999, Adelaide.

Karssies, L.E. and East, J. (1996) Australia’s cereal producing lands: the state of the resource base. Agricultural Science, Volume 10, Number 2, p. 33-40.